Contact

E-mailsara.hamis@it.uu.se
Telephone+4618-471 1061
Visiting addressRoom ÅNG 103180 hus 10, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal addressBox 337, 751 05 UPPSALA